Governance

Raad van Toezicht

Jeroen Kuyper is Algemeen Directeur bij Rotterdam Partners en voorzitter van de Rotterdam Maritime Services Community, het samenwerkingsverband van maritieme zakelijke dienstverleners. Nagenoeg zijn hele leven woonachtig en werkzaam in Rotterdam, de stad waarin hij zich als een vis in het water voelt. Met veel plezier als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij Sinfonia Rotterdam, sinds 2012 als voorzitter.

Peter van Dobben de Bruyn heeft langjarige directie-ervaring in het bedrijfsleven, laatstelijk als ondernemer in een mooi Rotterdams bedrijf. Het creëren van win-win situaties en het werken aan en realiseren van lange termijn doelstellingen geeft mij energie. Momenteel als (voorzitter) van de Raad van Commissarissen betrokken bij een drietal ondernemingen en actief als lid van de Raad van Toezicht van Sinfonia Rotterdam. Mooi om bij dit ondernemende orkest op een aantal terreinen een bijdrage te kunnen leveren!

Eldert de Redelijkheid. Opgegroeid en werkzaam in Rotterdam hebben de stad en zijn inwoners mij gevormd. Mijn werk als Teammanager van een groep machinisten bij de Nederlandse spoorwegen en praktijkexaminator van machinisten namens de VVRV maakt dat ik dagelijks contact met heb met Rotterdam en zijn bewoners. Doordat ik vanaf het begin betrokken ben bij Sinfonia  heb ik de gestage ontwikkeling van dichtbij mogen meemaken en heb ik kunnen zien hoe het DNA van de stad en het orkest in elkaar vloeiden. Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij Sinfonia en op deze wijze iets terug te doen voor de stad die mij veel mogelijkheden heeft geboden.

Fons Bogaers is meer dan 30 jaar actief in de Rotterdamse haven, thans als algemeen directeur bij containerbedrijf Progeco Holland BV. Voor studie naar Rotterdam verhuisd en sindsdien betrokken bij de stad om er nooit meer weg te gaan. De ambities, schoonheid en dynamiek van de havenstad staan synoniem voor Sinfonia Rotterdam. Bouw met veel plezier samen met het orkest aan een bijzondere muzikale toekomst.

Jannelieke Aalstein is geboren en getogen Rotterdamse. Na 6 jaar gewerkt te hebben als Chef de Kabinet van burgemeester Aboutaleb, nu adjunct directeur bij Rotterdam Partners. Druk met de marketing van Rotterdam, het verbinden van mensen, partijen, initiatieven en aanbod. Maar graag breder dan alleen via werk, betrokken bij de ontwikkeling van Rotterdam. En daarom met veel trots en plezier lid van de Raad van Toezicht bij Sinfonia; één van de parels die onze stad rijk is.

Naam
Stichting Sinfonia Rotterdam

Adres
Korte Hoogstraat 31, 3011GK, Rotterdam

RSIN
8123.48.357

Raad van Toezicht
Jeroen Kuyper – voorzitter
Peter van Dobben de Bruyn
Eldert de Redelijkheid
Fons Bogaers
Jannelieke Aalstein

De Raad van Toezicht van de stichting is onbezoldigd.

Sinfonia Rotterdam heeft een ANBI-status

 

 

Sinfonia Rotterdam onderschrijft de Governance Code Cultuur

 

 

 

 

Missie
Wij zijn Sinfonia Rotterdam; hét eigentijds musicerende kamerorkest dat midden in de stad en maatschappij staat en onafhankelijk en ondernemend mee beweegt op de energie en diversiteit van die stad. Mensen op een eigentijdse en verrassende manier raken met klassieke muziek, dat is onze missie. In alles wat wij doen stralen wij daarbij kwaliteit uit, zijn we toegankelijk en tonen wij passie en daadkracht.


Hoofdlijnen beleidsplan
Sinfonia Rotterdam is een hoogwaardig klassiek muziekensemble dat mensen raakt:

 • We organiseren artistiek hoogwaardige, toegankelijke en vernieuwende uitvoeringen die het publiek van dichtbij ervaren
 • We stellen jonge professionele solisten voor aan het publiek
 • We gaan met ons orkest de stad in en zoeken nieuw publiek op

Sinfonia Rotterdam loopt voorop in ondernemerschap:

 • We spelen op grote en kleine podia, op bekende en onverwachte plekken
 • We hebben een grote businessclub en werken met diverse sponsors
 • We verdienen een groot deel van ons inkomen zelf

Sinfonia Rotterdam werkt met en voor de stad Rotterdam:

 • We bespelen de hele stad; we spelen niet alleen in concertzalen, maar ook in winkelcentra en in de wijk
 • We vertegenwoordigen Rotterdam niet alleen elders in het land, maar over de hele wereld met (vrijwel) elk jaar een internationale tournee
 • We zijn een ensemble dat op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen steekt en met relatief weinig middelen maximale resultaten behaalt

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE UIT CULTUURPLANAANVRAAG ROTTERDAM

Missie
Onze missie: Sinfonia Rotterdam raakt mensen met klassieke muziek, loopt voorop in ondernemerschap en werkt met en voor de stad Rotterdam. Wat maakt Sinfonia Rotterdam uniek in het Rotterdamse muzieklandschap?

1. Sinfonia Rotterdam is een hoogwaardig klassiek muziekensemble dat mensen raakt:

 • We organiseren artistiek hoogwaardige, toegankelijke en vernieuwende uitvoeringen die het publiek van dichtbij ervaart
 • We stellen jonge professionele solisten voor aan het publiek
 • We gaan met ons orkest de stad in en zoeken nieuw publiek op

2. Sinfonia Rotterdam loopt voorop in ondernemerschap:

 • We spelen op grote en kleine podia, op bekende en onverwachte plekken
 • We hebben een grote businessclub (50 leden en groeiend) en werken met twee grote sponsors
 • We verdienen een zeer groot deel van ons inkomen zelf, ruim 65%

3. Sinfonia Rotterdam werkt met en voor de stad Rotterdam:

 • We bespelen de hele stad, niet alleen in concertzalen, maar ook in winkel- centra en in de wijk en werken daarvoor samen met Rotterdamse partners
 • We vertegenwoordigen Rotterdam niet alleen elders in het land, maar ook over de hele wereld met (vrijwel) elk jaar een internationale tournee
 • We zijn een ensemble dat op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen steekt en met relatief weinig middelen maximale resultaten behaalt

Visie
Sinfonia Rotterdam is een kamerorkest gericht op groei. De groei in artistieke kwaliteit gaat samen met groei in zichtbaarheid en bovenal in betekenis voor de stad en omgeving. Naar onze overtuiging is klassieke muziek voor iedereen en zeker in een stad als Rotterdam ligt daar voor ons een mooie uitdaging. We gaan naar de mensen toe, met de muziek en het verhaal van die muziek. Met een beleving die aansluit bij verschillende doelgroepen en maatschappelijke contexten. Wij ademen het DNA van de stad; divers, ondernemend, spannend en vernieuwend!

Programmering
De Klassieke Periode met haar rijkdom in repertoire voor kamerorkest vormt het startpunt in de programmering van Sinfonia Rotterdam. In samenhang met de klassiekers uit de 18de eeuw programmeert Sinfonia Rotterdam werken uit de latere perioden. Om ook het brede publiek te laten kennismaken met hedendaags repertoire wordt met regelmaat een moderne compositie gepresenteerd tussen werken van de klassieke meesters, waardoor Sinfonia Rotterdam blijft boeien en verrassen.

Sinfonia Rotterdam bestaat uit een basisbezetting van 27 spelers, 20 strijkers en 7 blazers, waarmee een groot aantal symfonieën uit het begin van de klassieke periode tot het repertoire behoren.

Spelers
Sinfonia Rotterdam o.l.v. Conrad van Alphen is een kamerorkest van met zorg geselecteerde spelers dat zich laat opzwepen door een gedreven dirigent. Juist de haast tastbare chemie tussen dirigent en spelers maakt Sinfonia Rotterdam zo bijzonder en ligt ten grondslag aan de grote successen die het orkest boekt. Alleen spelers van het hoogste niveau worden geselecteerd. Daarbij wordt doelbewust niet gekozen voor een groep solisten, maar voor een zorgvuldige selectie van teamspelers die met behoud van individualiteit zich optimaal inzetten binnen de hiërarchie dirigent – aanvoerders – tutti. Sinfonia Rotterdam onderscheidt zich in het dirigentloze kamerorkesttijdperk door één persoon te hebben die zich tijdens repetities en concerten volledig bezighoudt met de muzikale interpretatie. Daardoor ontstaan niet alleen diepere interpretaties en een grotere muzikale contour, maar ook spontane en magische artistieke momenten doordat niet alles van tevoren is afgesproken en vastgelegd. Juist de intimiteit van een kamerorkest maakt de muzikale interactie en chemie van heel het orkest haast tastbaar voor het publiek.

Publiek en stad
De afstand tussen dirigent en publiek is klein. Regelmatig wendt Van Alphen zich tot het publiek om het welkom te heten, een introductie te geven op de stukken die gaan komen of het publiek uit te nodigen voor een goed glas wijn na afloop. Hierdoor ontstaat een intieme sfeer. Het publiek heeft het idee de dirigent en de musici persoonlijk te kennen.

Door haar wendbaarheid als kamerorkest is Sinfonia Rotterdam op diverse niveaus actief en zichtbaar in de stad, waardoor zij niet alleen veel belangstelling bij de klassieke muziekkenners wekt, maar ook de mensen in de straat bereikt. Zo heeft het orkest eigen series op verschillende locaties, is het één van de huisensembles van de Doelen en daarnaast regelmatig op uiteenlopende, niet-reguliere stadspodia te beluisteren. Hierdoor vervult Sinfonia Rotterdam een belangrijke rol in de culturele infrastructuur door klassieke muziek bereikbaar en toegankelijk te maken voor een breder publiek.


Strategie
Mensen raken met klassieke muziek, dat is de missie van Sinfonia Rotterdam. Die missie realiseren doet Sinfonia Rotterdam door de eigen visie op klassieke muziek over te brengen, niet alleen op de bekende podia, maar juist ook daarbuiten, door nieuw publiek op te zoeken. Dat doet het orkest op een zeer ondernemende manier door samen te werken, zowel binnen de klassieke sector als daarbuiten, zowel met andere muziekvormen als met andere disciplines zoals dans.

De strategie van Sinfonia Rotterdam kunnen we alleen recht doen als we die vanuit verschillende invalshoeken beschrijven. De strategie van het orkest speelt zich af op meerdere vlakken:

 • Op artistiek niveau trekken we de best mogelijke spelers aan die samen een team vormen, we onderscheiden ons door de repertoirekeuze en door de manier van presenteren. En door de ambitie hierin voortdurend artis- tiek te blijven groeien.
 • We kiezen voor een zelfstandige en eigenstandige positie binnen het culturele landschap van Rotterdam waardoor Sinfonia Rotterdam zich kan onderscheiden én samenwerken.
 • We vernieuwen en innoveren door nieuwe samenwerkingsvormen te bedenken en te organiseren. Door zowel samen te werken met bestaande podia als nieuwe podia op te zoeken daarbuiten, op pleinen en winkelcentra, in buurten buiten het centrum en in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
 • We spelen in op de behoefte van het publiek aan beleving, authenticiteit en aan evenementen
 • We werken innig samen met het bedrijfsleven uit Rotterdam en omstreken, waardoor het orkest een bijzonder draagvlak heeft binnen de ondernemende stad.

 

Financiele verantwoording
Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest
Jaarrekening 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest

 

Verslag activiteiten
Activiteiten en prestaties uit het jaarverslag 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest
Verslag activiteien 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest

 

Governance en aftreedschema

Verslag Raad van Toezicht 2017

Rooster van aftreden raad van toezicht_Sinfonia Rotterdam

Naast zijn functie als dirigent bij Sinfonia Rotterdam is Conrad van Alphen als internationale gast-dirigent werkzaam, zie www.conradvanalphen.com
De Raad van Toezicht constateert hier geen strijdigheid van belang.