Governance

Raad van Toezicht

Jeroen Kuyper is Algemeen Directeur bij Rotterdam Partners en voorzitter van de Rotterdam Maritime Services Community, het samenwerkingsverband van maritieme zakelijke dienstverleners. Nagenoeg zijn hele leven woonachtig en werkzaam in Rotterdam, de stad waarin hij zich als een vis in het water voelt. Met veel plezier als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij Sinfonia Rotterdam, sinds 2012 als voorzitter.

Peter van Dobben de Bruyn heeft langjarige directie-ervaring in het bedrijfsleven, laatstelijk als ondernemer in een mooi Rotterdams bedrijf. Het creëren van win-win situaties en het werken aan en realiseren van lange termijn doelstellingen geeft mij energie. Momenteel als (voorzitter) van de Raad van Commissarissen betrokken bij een drietal ondernemingen en actief als lid van de Raad van Toezicht van Sinfonia Rotterdam. Mooi om bij dit ondernemende orkest op een aantal terreinen een bijdrage te kunnen leveren!

Eldert de Redelijkheid. Opgegroeid en werkzaam in Rotterdam hebben de stad en zijn inwoners mij gevormd. Mijn werk als Teammanager van een groep machinisten bij de Nederlandse spoorwegen en praktijkexaminator van machinisten namens de VVRV maakt dat ik dagelijks contact met heb met Rotterdam en zijn bewoners. Doordat ik vanaf het begin betrokken ben bij Sinfonia  heb ik de gestage ontwikkeling van dichtbij mogen meemaken en heb ik kunnen zien hoe het DNA van de stad en het orkest in elkaar vloeiden. Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij Sinfonia en op deze wijze iets terug te doen voor de stad die mij veel mogelijkheden heeft geboden.

Fons Bogaers is meer dan 30 jaar actief in de Rotterdamse haven, thans als algemeen directeur bij containerbedrijf Progeco Holland BV. Voor studie naar Rotterdam verhuisd en sindsdien betrokken bij de stad om er nooit meer weg te gaan. De ambities, schoonheid en dynamiek van de havenstad staan synoniem voor Sinfonia Rotterdam. Bouw met veel plezier samen met het orkest aan een bijzondere muzikale toekomst.

Jannelieke Aalstein is geboren en getogen Rotterdamse. Na 6 jaar gewerkt te hebben als Chef de Kabinet van burgemeester Aboutaleb, nu adjunct directeur bij Rotterdam Partners. Druk met de marketing van Rotterdam, het verbinden van mensen, partijen, initiatieven en aanbod. Maar graag breder dan alleen via werk, betrokken bij de ontwikkeling van Rotterdam. En daarom met veel trots en plezier lid van de Raad van Toezicht bij Sinfonia; één van de parels die onze stad rijk is.

Naam
Stichting Sinfonia Rotterdam

Adres
Korte Hoogstraat 31, 3011GK, Rotterdam

RSIN
8123.48.357

Raad van Toezicht
Jeroen Kuyper – voorzitter
Peter van Dobben de Bruyn
Eldert de Redelijkheid
Fons Bogaers
Jannelieke Aalstein

De Raad van Toezicht van de stichting is onbezoldigd.

Sinfonia Rotterdam heeft een ANBI-status

 

 

Sinfonia Rotterdam onderschrijft de Governance Code Cultuur

 

 

 

 

Missie
Mensen raken met klassieke muziek, dat is onze missie. Dat bereiken wij door een eigentijds musicerend kamerorkest te zijn, dat midden in de stad en de maatschappij staat en onafhankelijk en ondernemend werkt. In alles wat wij doen stralen wij kwaliteit uit, zijn we toegankelijk en tonen wij passie en daadkracht.

Hoofdlijnen beleidsplan
Sinfonia Rotterdam is een hoogwaardig klassiek muziekensemble dat mensen raakt:

  • We organiseren artistiek hoogwaardige, toegankelijke en vernieuwende uitvoeringen die het publiek van dichtbij ervaren
  • We stellen jonge professionele solisten voor aan het publiek
  • We gaan met ons orkest de stad in en zoeken nieuw publiek op

Sinfonia Rotterdam loopt voorop in ondernemerschap:

  • We spelen op grote en kleine podia, op bekende en onverwachte plekken
  • We hebben een grote businessclub en werken met diverse sponsors
  • We verdienen een groot deel van ons inkomen zelf

Sinfonia Rotterdam werkt met en voor de stad Rotterdam:

  • We bespelen de hele stad; we spelen niet alleen in concertzalen, maar ook in winkelcentra en in de wijk
  • We vertegenwoordigen Rotterdam niet alleen elders in het land, maar over de hele wereld met (vrijwel) elk jaar een internationale tournee
  • We zijn een ensemble dat op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen steekt en met relatief weinig middelen maximale resultaten behaalt

 

Financiele verantwoording
Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest
Jaarrekening 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest

 

Verslag activiteiten
Activiteiten en prestaties uit het jaarverslag 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest
Verslag activiteien 2016 Stichting Rotterdams Kamerorkest

 

Governance en aftreedschema

Verslag Raad van Toezicht 2017

Rooster van aftreden raad van toezicht_Sinfonia Rotterdam

Naast zijn functie als dirigent bij Sinfonia Rotterdam is Conrad van Alphen als internationale gast-dirigent werkzaam, zie www.conradvanalphen.com
De Raad van Toezicht constateert hier geen strijdigheid van belang.