Governance

Raad van Toezicht

Louis Kanters heeft een langjarige carrière in het Rotterdamse haven- en scheepvaartcomplex achter de rug en is nu actief als informal investor onder meer in de logistieke sector naast een tweetal commissariaten in deze branche. Sind 2008 is Louis voorzitter van Stichting the Rotterdamse Zeilschip onder meer bekend van de driemast schoener “Oosterschelde” en heeft op die manier kennis gemaakt met Sinfonia Rotterdam. Dat liet hem daarna niet meer los mede door de pragmatische en creatieve aanpak van Conrad en zijn zakelijk leider Carola Heeremans.  Lang in Rotterdam gewoond en ofschoon voor familie uitgeweken naar Breda nog vrijwel ieder dag in de mooie havenstad te vinden voor zijn diverse werkzaamheden.

Jeroen Kuyper is na zijn studie aan de Erasmus Universiteit lang werkzaam geweest in het (Rotterdamse) bedrijfsleven. Daarna volgde een periode als algemeen directeur van Rotterdam Partners. Hij is actief in enkele advies- en toezichthoudende functies, allen met een relatie tot de stad Rotterdam, waar hij zich als geboren en getogen inwoner als een vis in het water voelt. Hij is erg trots op de artistieke prestaties én het ondernemerschap van Sinfonia Rotterdam en met veel plezier betrokken bij dit geweldige orkest.

Hester Duursema is in het dagelijks leven corporate affairs & communicatie manager bij Vrumona, een frisdrankleverancier en dochteronderneming van Heineken. Daarnaast vervult ze enkele bestuurs- en raad van adviesrollen. Ze heeft een achtergrond in leiderschaps- en strategieontwikkeling en heeft jarenlang gewerkt als directeur van brancheorganisaties, respectievelijk de binnenvaart en detailhandel. Ze heeft een breed netwerk zowel binnen als buiten Rotterdam.

Ze is opgegroeid met klassieke muziek. In het weekend de trap af komen en de klassieke muziek letterlijk tegemoet treden, dat onderstreept haar gevoel van thuis. Wat haar zo aanspreekt aan Sinfonia Rotterdam is dat het orkest werelden verbindt. De wereld van de verheven klassieke muziek met de realiteit van de stad. Vernieuwend, onderzoekend maar toch ook trouw aan de grote meesters en klassiekers. Muziek voor de kenners én muziek voor de nieuwsgierigen. Echt Rotterdams met internationale allure. Wie wil daar nou niet aan bijdragen?

Carola Heeremans

Na een veelzijdige carrière in de chemie bij TNO, NMi en DSM (voorheen Gist-Brocades) besloot Carola in 2007 haar hart te volgen en raakte zij betrokken bij Sinfonia Rotterdam. Tot 2020 werkte zij als zakelijk leider naast Conrad van Alphen vol trots aan de ontwikkeling van dit bijzondere orkest.

Ondernemend en gedreven werden concertseries ontwikkeld, internationale tournees georganiseerd en was het orkest in toenemende mate op veel plekken in de stad te horen en zien. Het was een geweldige, inspirerende tijd, waarin het orkest een enorme ontwikkeling doormaakte.

In 2021, aan het begin van een nieuwe cultuurplanperiode, was Carola toe aan een nieuwe uitdaging in haar carrière en maakte zij de overstap naar het onderwijs in haar oude vak ‘de scheikunde’. Met heel veel plezier is zij lid geworden van de Raad van Toezicht van Sinfonia Rotterdam om op een andere manier bij te dragen aan de toekomst van het orkest.

Vertrouwenspersoon

Eldert de Redelijkheid. Opgegroeid en werkzaam in Rotterdam hebben de stad en zijn inwoners mij gevormd. Mijn werk als Teammanager van een groep machinisten bij de Nederlandse spoorwegen en praktijkexaminator van machinisten namens de VVRV maakt dat ik dagelijks contact met heb met Rotterdam en zijn bewoners. Doordat ik vanaf het begin betrokken ben bij Sinfonia  heb ik de gestage ontwikkeling van dichtbij mogen meemaken en heb ik kunnen zien hoe het DNA van de stad en het orkest in elkaar vloeiden. Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij Sinfonia en op deze wijze iets terug te doen voor de stad die mij veel mogelijkheden heeft geboden.

Naam
Stichting Sinfonia Rotterdam

Adres
Korte Hoogstraat 31, 3011GK, Rotterdam

RSIN
8123.48.357

Raad van Toezicht
Louis Kanters – voorzitter
Jeroen Kuyper
Carola Heeremans
Hester Duursema

De Raad van Toezicht van de stichting is onbezoldigd.

Missie
Wij zijn Sinfonia Rotterdam; hét eigentijds musicerende kamerorkest dat midden in de stad en maatschappij staat en onafhankelijk en ondernemend mee beweegt op de energie en diversiteit van die stad. Mensen op een eigentijdse en verrassende manier raken met klassieke muziek, dat is onze missie. In alles wat wij doen stralen wij daarbij kwaliteit uit, zijn we toegankelijk en tonen wij passie en daadkracht.

 

Sinfonia Rotterdam heeft een ANBI-status

 

 

 

 

 

Sinfonia Rotterdam onderschrijft de Governance Code Cultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag en Jaarrekening
Jaarrekening 2019 Stichting Sinfonia Rotterdam

Jaarrekening 2020 Stichting Sinfonia Rotterdam

 

Naast zijn functie als Artistiek Leider bij Sinfonia Rotterdam is Conrad van Alphen als internationale gast-dirigent werkzaam, zie www.conradvanalphen.com
De Raad van Toezicht constateert hier geen strijdigheid van belang.