Privacy Beleid Sinfonia Rotterdam

Sinfonia Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is voor ons van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken en bewaren. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we van onze bezoekers in ons bezit hebben.

Sinfonia Rotterdam gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van bestellingen (betalingen) die via de website verlopen
  • Om u gericht te kunnen informeren over concerten en nieuws over Sinfonia Rotterdam, via o.a. e-mails, nieuwsbrieven en brochures
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het uitvoeren van klanttevredenheids- en publieksonderzoeken
  • Het organiseren van een evenement
  • Het analyseren van uw gegevens op onze website (aan de hand van cookies, Google Analytics of vergelijkbare technieken) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen
  • Het kunnen beantwoorden van vragen of behandelen van klachten en opmerkingen.

Sinfonia Rotterdam is ook actief op de social media Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, gekochte kaarten, enzovoorts.

We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet.

Als u bij ons kaarten koopt voor een concert kunt u van ons servicemails ontvangen. Deze e-mails sturen wij vanuit dienstverlening. Als u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die onderaan onze e-mails staan.

Er wordt regelmatig film- en/of beeldmateriaal gemaakt van onze concerten. Alhoewel de focus van de fotografie en film ligt op het orkest, kan het zijn dat bezoekers ook in beeld komen. Deze beelden worden alleen gebruikt ter promotie van het orkest en hebben geen andere doeleinden en zullen dus als zodanig ook niet gebruikt worden. Mocht u uzelf herkennen in door ons gepubliceerd film- of beeldmateriaal en uzelf graag verwijderd wilt zien, stuur dan een mailtje naar info@sinfoniarotterdam.nl.

Sinfonia Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sinfoniarotterdam.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sinfonia Rotterdam. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@sinfoniarotterdam.nl.

Ook wanneer u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacybeleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, de seizoensbrochures of andere informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@sinfoniarotterdam.nl. U kunt zich op ieder gewenst moment via de link onderaan elke nieuwsbrief makkelijk uitschrijven.

Sinfonia Rotterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sinfonia Rotterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, dan kunt u onze website nog steeds bezoeken, maar is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van onze site niet optimaal functioneren.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Sinfonia Rotterdam besteedt erg veel aandacht aan de informatie op de website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Sinfonia Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor u, de bezoeker van deze site. Sinfonia Rotterdam staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Sinfonia Rotterdam behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Sinfonia Rotterdam. Daarvoor kunt u mailen met info@sinfoniarotterdam.nl. Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, neemt u dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.