Nalaten


Geef uw liefde voor klassieke muziek door

Heeft u er wel eens aan gedacht om een goed doel op te nemen in uw testament? Bijvoorbeeld omdat u de samenleving iets wilt nalaten waar u grote waarde aan hecht? Sinfonia Rotterdam biedt verschillende mogelijkheden tot financiële steun via nalatenschap in de vorm van een schenking of een legaat na overlijden.


Hoe werkt nalaten aan Sinfonia Rotterdam?

U kunt Sinfonia Rotterdam opnemen in uw testament. Sinfonia Rotterdam heeft een ANBI-status en is, net als veel andere goede doelen, vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt uw schenking volledig ten goede aan ons werk. Met uw nalatenschap kunnen wij nog meer mensen bereiken met daar waar het bij ons om gaat: muziek maken.


Sinfonia Rotterdam opnemen in uw testament

Wilt u uw liefde voor klassieke muziek doorgeven? Dan kun u Sinfonia Rotterdam (een deel van uw) geld of goederen nalaten. U moet dit wel laten vastleggen in een testament. Een zelfgeschreven document is in dit geval niet officieel rechtsgeldig.

Mogelijkheden

  • U kunt Sinfonia Rotterdam als mede-erfgenaam in uw testament benoemen. Zo schenkt u een deel van uw nalatenschap bijvoorbeeld aan familie en een deel aan het goede doel.
  • U kunt Sinfonia Rotterdam ook als enige erfgenaam benoemen, in dat geval gaat de hele erfenis naar ons. ​
  • Tot slot is het mogelijk om iets specifieks te schenken (een legaat).

Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen. Een eigen handgeschreven verklaring is niet voldoende. Het opmaken van een testament kunt u door de notaris laten doen of u doet het online zelf.

Als u wilt, kunt u ons laten weten dat u Sinfonia Rotterdam heeft opgenomen in uw testament. U kunt dan bijvoorbeeld meer worden betrokken bij onze activiteiten of uitgenodigd worden voor onze evenementen.


Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het nalaten aan Sinfonia Rotterdam? Neem dan contact op via 06 1596 7998 of management@sinfoniarotterdam.nl.