Sinfonia Rotterdam heeft de Culturele ANBI-status

Naam
Stichting Rotterdams Kamerorkest – Sinfonia Rotterdam

Adres
Willemskade 22, 3016 DM Rotterdam

RSIN
8123.48.357

Bestuur
Jeroen Kuyper – voorzitter
Peter van Dobben de Bruyn – secretaris
Eldert de Redelijkheid – penningmeester
Fons Bogaers – lid
Jannelieke Aalstein – lid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Missie
Mensen raken met klassieke muziek, dat is onze missie. Dat bereiken wij door een eigentijds musicerend kamerorkest te zijn, dat midden in de stad en de maatschappij staat en onafhankelijk en ondernemend werkt. In alles wat wij doen stralen wij kwaliteit uit, zijn we toegankelijk en tonen wij passie en daadkracht.

Hoofdlijnen beleidsplan
Sinfonia Rotterdam is een hoogwaardig klassiek muziekensemble dat mensen raakt:

  • We organiseren artistiek hoogwaardige, toegankelijke en vernieuwende uitvoeringen die het publiek van dichtbij ervaren
  • We stellen jonge professionele solisten voor aan het publiek
  • We gaan met ons orkest de stad in en zoeken nieuw publiek op

Sinfonia Rotterdam loopt voorop in ondernemerschap:

  • We spelen op grote en kleine podia, op bekende en onverwachte plekken
  • We hebben een grote businessclub en werken met diverse sponsors
  • We verdienen een groot deel van ons inkomen zelf

Sinfonia Rotterdam werkt met en voor de stad Rotterdam:

  • We bespelen de hele stad; we spelen niet alleen in concertzalen, maar ook in winkelcentra en in de wijk
  • We vertegenwoordigen Rotterdam niet alleen elders in het land, maar over de hele wereld met (vrijwel) elk jaar een internationale tournee
  • We zijn een ensemble dat op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen steekt en met relatief weinig middelen maximale resultaten behaalt

Financiele verantwoording
Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Rotterdams Kamerorkest
Jaarrekening 2015 Stichting Rotterdams Kamerorkest

Verslag activiteiten
Activiteiten en prestaties uit jaarverslag 2015 Stichting Rotterdams Kamerorkest
Verslag activiteien 2015 Stichting Rotterdams Kamerorkest