De Geefwet

De Geefwet maakt schenken aan Sinfonia Rotterdam fiscaal aantrekkelijker!

PARTICULIER EN DE GEEFWET
Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren. De wet geldt tot en met 2017.

Voor particulier donateurs gelden de volgende fiscale faciliteiten:

Eenmalige giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal €60). Maximaal is
10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar.

Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar in de inkomstenbelasting.
Er dient dan sprake te zijn van een bij notariële akte aangegane verplichting
om gedurende tenminste vijf jaar een gelijk bedrag aan de instelling uit te
keren.

– Omdat Sinfonia Rotterdam als Culturele ANBI wordt aangemerkt, geldt
een verhoging van de aftrek met 25% met een maximum van €1.250.
Dit geldt zowel voor de éénmalige als de periodieke gift.

Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en de interessante belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig, genieten.