Subsidie en Fondsen

Sinfonia Rotterdam is dankbaar voor de structurele steun die zij ontvangt van de Gemeente Rotterdam. Daarnaast ontvangt het orkest essentiële bijdragen van verschillende Nederlandse fondsen om de vele ambities te realiseren en voor bijzondere projecten.
21
22

548
Erasmus Stichting Rotterdam
G. Ph. Verhagenstichting
Kattendijke/Drucker Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Schadeefonds
SNS Reaalfonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Gravin van Bylandt
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren Rotterdam
Stcihting Swart – Van Essen
Stichting van Zadel de Rooy
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Van Leeuwen Van Lignac Stichting